Wtapiarka do węzy

Dostawa: 7 dni

230.00 PLN

Wtapiarka do więzy

1.Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

2. Przeznaczenie

3. Uruchomienie i praca.

4. Dane techniczne


1.Bezpieczeństwo użytkowania i eksploatacji

►Przed przystąpieniem do użytkowania z zasilacza należy zapoznać się z instrukcją.

►Zasilacz należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem. Stosowanie zasilacza w innym celu niż wymienione w instrukcji może spowodować do jego uszkodzenie, pożar lub porażenie prądem.

►Zasilacz nie powinien być narażony na działanie wysokiej temperatury oraz wilgoci; należy chronić urządzenie przez zalaniem wszelkimi płynami.

►Samodzielna naprawa jest zabroniona, następuje utrata gwarancji. Z wyjątkiem wymiany bezpiecznika topikowego 1A na nowy o tej samej wartości.


2.Przeznaczenie

Zasilacz przeznaczony jest do elektrycznego wtapiania węzy. Urządzenie zasilane jest z sieci prądu przemiennego o napięciu 230V~ i wyposażone jest w regulowany programator czasu, który umożliwia prawidłowe, szybkie i wygodne wtapianie węzy w ramkach. Zasilacz nie jest przeznaczony do wtapiania ramek z drutem kwasoodpornym (inna rezystancja drutu).


3. Uruchomienie i praca

Uwaga!

Przed uruchomieniem należy zawsze sprawdzić, czy zaciski krokodylkowe nie są zwarte ze sobą!

Włączyć wtyczkę do gniazda sieci 230V~. Przycisnąć włącznik zasilania (6) znajdujący się na obudowie obok bezpiecznika (5). Świecenie zielonej kontrolki LED (3) wskazuje włączenie urządzenia. Końcówki krokodylkowe podłączyć do końcówek drutu w ramce i ustawić wstępnie czas wtapiania węzy potencjometrem (1) - czas wtapiania zależy od długości drutu w ramce i jego średnicy. Przycisnąć przycisk na płycie czołowej urządzenia (4), który znajduje się obok gałki potencjometru (1). Na chwile uruchomi się proces wtapiania i zaświeci się czerwona kontrolka LED (2) tak długo, jak długi czas ustawiliśmy potencjometrem (1) zaopatrzonym w gałkę i skale. Przy pierwszym wtapianiu zalecamy ustawienie potencjometru w połowie skali i późniejsza korektę ustawień w zależności od stopnia wtopienia węzy.

Uwaga!

Przy długotrwałym obciążeniu (zwarte końcówki krokodylkowe, itp) nastąpi zanik napięcia zasilania na wyjściu spowodowany zadziałaniem bezpiecznika termicznego transformatora. Po ostygnięciu zasilacz automatycznie powraca do pracy.


4. Dane techniczne:

Temperatura pracy: 5°C– 40°C

Napięcie zasilania: 230V~ 50/60 Hz

Moc: 60VA

Napięcie wyjściowe: 12V

Model: ZW-1

Zabezpieczenia: bezpiecznik topikowy 1A

Zabezpieczenie termiczne transformatora

Stopień ochrony: IP20

Dopuszczalna wilgotność: 80% bez kondensacji

Wymiary: 93x85x110mm (szer. x wys. x gł.)

Waga: 1kg

Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC.


Produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie

Wybierz swój wariant i podaj adres email a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie